WIE IS IGNA?

Leren leuker maken en ‘gedoe’ zelf oplossen

 

 Igna Mulder (1968) heeft veel ervaring in het werken met jongeren;  eerst vanuit de jeugdhulpverlening en later vanuit het onderwijs.
Tijdens haar werk als begeleider van leerlingen met ADHD- en ASS-problematiek
op school deed Igna veel ervaring op met kinderen met gedrags- en leerproblemen.
Vaak hadden deze kinderen moeite met de planning en organisatie van hun schoolwerk
en andere taken. Dat komt vaak voor bij mensen met ASS en ADHD, maar het is eigenlijk een probleem voor veel jongeren…

Vanuit de visie dat alle jongeren gebaat zijn bij goede studievaardigheden, is Igna
gestart met het geven van de cursus Snel Leren = Leuk Leren. Daarbij leren deelnemers een aantal studievaardigheden die het leren en maken van huiswerk leuker en makkelijker maken.

Daarnaast biedt Igna coaching aan jongeren en volwassenen volgens de Matrixmethode. Dit is een oplossingsgerichte aanpak waarmee je ‘gedoe’ leert oplossen vanuit het hier en nu. Jongeren krijgen met deze methode handvatten om hun problemen zelf aan te pakken.

Naast haar praktijk voor Leren bij Igna, werkt Igna bij het Samenwerkingverband VO Delflanden als Begeleider Passend Onderwijs.

Igna heeft een hbo-diploma docent tekenen en een hbo-diploma SPH.
Ze is gecertificeerd trainer Snel leren = Leuk Leren en gecertifieerd Matrixcoach, met als specialisatie jongeren met ADHD of ASS.

 

Igna is getrouwd en heeft twee zoons.